Účtovná spoločnosť

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo – vedenie účtovníctva:

  • Spracujeme pre Vás kompletnú evidenciu v sústave jednoduchého účtovníctva v zmysle platnej legislatívy.
  • Spracovanie účtovných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenie z daňového hľadiska.
  • Evidencia DPH – podklad pre daňové priznanie k DPH.
  • Vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov.
  • Ročná účtovná uzávierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR.
  • Daňové priznanie – vyhotovenie daňového priznanie k dani z príjmov fyzických osôb vrátane príloh   (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch).
  • Odoslanie výkazov a daňového priznania na Daňový úrad.