Účtovná spoločnosť

Vedenie mzdovej evidencie a spracovanie miezd

Vedenie mzdovej evidencie a spracovanie miezd:

  • Spracujeme pre Vás kompletnú mzdovú evidenciu v zmysle platnej legislatívy.
  • Výpočet miezd.
  • Prihlásenie pracovníkov do Sociálnej poisťovne/ zdravotnej poisťovne.
  • Odhlásenie pracovníkov zo Sociálnej poisťovne/ zdravotnej poisťovne.
  • Vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Sociálnej a zdravotnej poisťovni.
  • Vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na Daňový úrad.
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo Potvrdenie o zrazených preddavkoch a Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.
  • Mzdové listy.
  • Evidenčné listy dôchodkového poistenia.
  • Zápočtové listy.