Účtovná spoločnosť

Ekonomické poradsenstvo

Ekonomické poradenstvo:

Dôležitou funkciou účtovníctva je poskytovať podklady pre rozhodovanie a riadenie podniku. V snahe prispieť k skvalitneniu riadiaceho procesu ponúkame našim klientom aj ďalšie služby.

  • Poskytujeme účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo.
  • Pomôžeme Vám transformovať fyzickú osobu na právnickú osobu.
  • Zaregistrujeme Vašu spoločnosť na DU na daň z príjmu a iné dane.
  • Poradíme Vám ako obstarať a zaúčtovať osobný automobil.
  • Uskutočňujeme ekonomické a finančné analýzy podniku.
  • Obrátiť sa na nás môžete aj v prípade poradenstva v oblasti financií.
  • Sprostredkujeme Vám poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností.